boligliv i højden

TITEL: Boligliv i højden. Ny viden om boligmiljø og socialt liv i danske højhuse 
OPGAVETYPE: Analyse
MED: Seniorforsker Mette Mechlenborg og professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.
STØTTET AF: Realdania og Dreyers Fond
PROJEKTPERIODE: Sommer 2019 - sommer 2020
EMNEORD: Højhuse, boligliv, socialt liv, fællesskab, analyse, casestudie, feltarbejde, forskning.


PROJEKTRESUMé

Der bygges flere og flere højhuse i Danmark, og de bliver højere og højere. De nye højhuse er jævnligt til debat, men debatten mangler opdateret viden om, hvordan der skabes et godt dansk boligmiljø og gode rammer for livskvalitet i højden. Forskningsprojektet ”Boligliv i Højden” har til formål at belyse danskerne krav og drømme i forhold til at bo og have en hverdag i de nye højhuse. Hensigten er at få viden, erfaring og inspiration, som kan bruges af kommuner, developere og rådgivere, der ønsker at bygge højt. Projektet skal således besvare: Hvem bor i højden? Hvorfor flyttede de ind? Hvordan opleves naboskabet i bygningen, og hvad er vigtigt, når vi taler socialt liv, boligkvalitet og en god hverdag?

HAUXNERS OPGAVE

  • Screening af eksisterende forskning

  • Casestudier af livet i udvalgte danske højhuse

  • Indsamling af internationale inspirationseksempler

  • Udarbejdelse af rapport.

Fotos: Bjørn Pierre Enevoldsen.