STRATEGISK CAMPUSPLAN, DTU 

TITEL: Strategisk campusplan, DTU
OPGAVETYPE: Strategisk rådgivning, campusudvikling, vidensbysamarbejde, interessentanalyse, procesfacilitering
KUNDE: DTU Campus Service
PROJEKTPERIODE: 2017 - 2018
MED: Schulze+Grassov, Bisgaard Landskab, Henning Larsen Architects
EMNEORD:
Strategisk udviklingsplan, campusudvikling, campusmiljø, vidensby, tværfagligt samarbejde, politisk forankring af udviklingsplan, interessentanalyse, interessentinddragelse, procesfacilitering 


PROJEKTRESUMé

I dag er store dele af DTU’s campus i Lyngby domineret af parkerede biler. Kun få mennesker bevæger sig rundt på campus til fods, og efter kontortid virker området næsten forladt. De fysiske rammer er et konkurrenceparameter, når eliteuniversiteter skal tiltrække de bedste studerende og forskere. Derfor skal campusmiljøet styrkes. 

DTU har samtidig brug for at bygge nyt for at få plads til flere laboratorier, studerende og et tættere samarbejde med virksomheder. Transformationen af DTU Campus Lyngby er i fuld gang. Nye forsknings- og uddannelsesbygninger er skudt op og flere er på vej, og private virksomheder og investorer bygger erhvervsdomiciler og ungdomsboliger i umiddelbar nærhed af campus. Letbanen åbner i 2024 og vil skabe bedre forbindelser mellem DTU Campus Lyngby og resten af Region Hovedstaden. 

Den udvikling skærper behovet for en langsigtet strategisk plan for udviklingen af campus. Den har Hauxner udarbejdet sammen med DTU Campus Service og et tværfagligt rådgiverteam. Campusplanen skal sikre en langsigtet, sammenhængende og strategisk velfunderet udvikling af DTU Lyngby Campus. Rygraden i campusplanen er en forbedring af mobiliteten, samtidig med at den arkitektoniske identitet, oplevelsen af landskabet og campusmiljøet styrkes. 

Strategisk campusplan danner grundlag for at kunne udnytte campusområdets fulde potentiale, og den skal fungere som prioriterings- og styringsværktøj, et godt dialogredskab og grundlag for konkrete handlingsplaner. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Strategisk rådgiver for DTU Campus Service i forbindelse med udvikling af Strategisk campusplan

  • Udvikling af visioner, mål og retningslinjer for campusudviklingen på DTU

  • Udvikling af analyser, grundlag og tekst til Strategisk campusplan

  • Procesfacilitering i forbindelse med at arbejde i tværfagligt rådgiverteam

  • Forankring af Strategisk campusplan gennem dialog og aktiviteter med interne og eksterne samarbejdspartnere


Fotos © Adam Mørk og Mikal Schlosser