NYT BOLIGOMRÅDE PÅ SKEJBYVEJ, AARHUS

TITEL: Nyt boligområde på Skejbyvej, Aarhus
OPGAVETYPE: Workshop, procesfacilitering og projektudvikling
KUNDE: A. Enggaard A/S
PROJEKTPERIODE: 2017
EMNEORD: Bystrategi, projektudvikling, workshopfacilitering, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Der bygges i disse år rigtig mange boliger i Aarhus. Den seneste boligprognose fra Aarhus Kommune viser, at der gennemsnitligt forventes 2650 nye boliger om året frem mod 2029. Det gør det som investor ekstra vigtigt at bygge boligområder, der bliver attraktive, og som adskiller sig ved at være af høj kvalitet, med en stærk og positiv identitet, blandede funktioner og uderum, der reelt bliver brugt, og som opleves som trygge og gode rammer for fællesskab.

A. Enggaard A/S udvikler i samarbejde med Hommelhoff et nyt boligområde i Skejby i Aarhus. Området har tidligere huset VIA University College. De to investorer er sammen om en fælles designmanual for området og om at udvikle fællesarealet, hvor hovedgrebet består af en grøn kile gennem området, der både fungerer som LAR-løsning og rekreativt uderum. 

HAUXNERS OPGAVE

Under spørgsmålet ’Hvordan bliver det nye boligområde på Skejbyvej en succes for byen, for beboerne og for investorerne?’ planlægger og faciliterer Hauxner en tværfaglig workshop, hvor deltagere fra forskellige faglige vinkler kan bidrage til at kvalificere den eksisterende helhedsplan for området. Målet er at inspirere og kvalificere den igangværende projektudvikling.