EVALUERING AF FREJAS SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

Freja.jpg

TITEL: Evaluering af Frejas samarbejde med kommunerne
OPGAVETYPE: Evaluering og udvikling af værktøj
KUNDE: Freja ejendomme A/S
PROJEKTPERIODE: 2018
EMNEORD: Planprocesser, kommuner, lokalplaner, evaluering, værktøj, strategisk byplanlægning, byudvikling, bystrategi


PROJEKTRESUMé

Freja ejendomme A/S erhverver, udvikler og sælger ejendomme fra staten og regionerne. Mange af ejendommene kræver nye lokalplaner for at kunne sælges og bruges på nye måder. Freja samarbejder derfor med en lang række af landets kommuner, og det er af stor betydning for Freja, at samarbejdet fungerer godt. Freja har derfor bedt Hauxner om at gennemføre en evaluering, der skal skabe ny systematisk viden om, hvordan samarbejdet fungerer i dag, og hvordan det kan blive endnu bedre. Med afsæt i evalueringen og vores anbefalinger til Freja, hjælper vi desuden Freja med at styrke samarbejdet ved at udvikle en række værktøjer, der udvider Frejas værktøjskasse og giver større indsigt i den kommunale virkelighed. 

Evalueringen er baseret på 24 kvalitative interviews med i alt 32 kommunaldirektører, stadsarkitekter, planchefer og planlæggere i 18 udvalgte kommuner.

 

HAUXNERS OPGAVE

  • Evaluere Frejas samarbejde med kommunerne, baseret på kvalitative interviews, casebeskrivelser og udviklingsmøder med Freja

  • Udarbejde værktøj til Freja Ejendomme, der kan styrke Frejas indsigt og samarbejde om nye lokalplaner

  • Udarbejde intern evalueringsrapport og ekstern publikation rettet mod Frejas samarbejdspartnere

Læs evalueringen i Freja Magasin

Det har været en meget lærerig proces for os at lade Hauxner evaluere vores samarbejde med kommunerne. Vi har følt os helt trygge ved at sende Hauxner i byen og spørge vores samarbejdspartnere om Frejas hjerteblod. Det har de gjort professionelt og loyalt. Hauxner er gode til at formidle et stort og komplekst materiale, så det bliver overskueligt og anvendelig for os.
— Administrerende direktør Karen Mosbech, Freja ejendomme A/S