ØSTRE GASVÆRKSGRUNDEN

TITEL: Østre Gasværksgrunden
OPGAVETYPE: Borgerinddragelse og proces
KUNDE: Københavns Kommune
PROJEKTPERIODE: 2015-2016
MED: REKOMMANDERET, SLA Landskabsarkitekter og JaJa Arkitekter
EMNEORD: Bystrategi, proces, inddragelse, facilitering


PROJEKTRESUMé

Hvad der skal ske med Østre Gasværksgrunden, har været et omdiskuteret emne i mange år. Københavns Kommune har nu besluttet at udvikle grunden, så der kan bygges boliger, plejehjem og en ny permanent skøjtehal. SLA og JaJa Arkitekter udarbejder en helhedsplan for området, der skal skabe sammenhæng mellem de mange funktioner. For at sikre tidlig dialog med naboer og lokale interessenter om den kommende lokalplan, har Københavns Kommune hyret Rekommanderet og Hauxner som proceskonsulenter. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Rådgivning af Københavns Kommune om proces for lokal borgerinddragelse

  • Program og opsamling på møder i lokal følgegruppe

  • Facilitering af åbent borgermøde