STUDIEBOLIGER TIL DTU STUDERENDE

TITEL: Studieboliger til DTU studerende
OPGAVETYPE: Bruger- og bystrategiske analyser
KUNDE: PensionDanmark
PROJEKTPERIODE: 2017
EMNEORD: Bystrategisk analyse, brugeranalyse, studieliv, studieboliger, fællesskab, interessentkortlægning, survey, fokusgrupper


PROJEKTRESUMé

PensionDanmark har valgt at investere i en række nye studieboligbyggerier, og har indgået et samarbejde med Boligfonden DTU, om at udvikle studieboliger til studerende og midlertidigt ansatte på DTU. Det er afgørende for PensionDanmark at sikre en god, langsigtet forretning af investeringen. Derfor skal hvert eneste projekt være attraktivt for målgruppen på både kort og lang sigt. PensionDanmark ønsker derfor mere viden om, hvad der skal til for at skabe succesrige, attraktive og socialt bæredygtige studieboliger samt en dybere indsigt i præferencerne blandt målgrupperne og de konkrete lokationer for to studieboligprojekter.

Brugerundersøgelsen for hver af de to projekter skal sikre dyb indsigt i to specifikke målgruppers præferencer, internationale studerende og danske DTU studerende, og bidrage med konkrete anbefalinger til kvalificeringen af projektet. Parallelt med brugeranalyserne udarbejdes en bystrategisk analyse på to konkrete lokationer, som skal kortlægge projekternes potentialer og udfordringer i forhold til lokalområde, kommune og samarbejdspartnere samt komme med anbefalinger til, hvordan projektet kan kvalificeres i forhold til at udnytte alle potentialer og bidrage til at skabe et godt og attraktivt lokalområde. 

HAUXNERS OPGAVe

  • Brugeranalyser på baggrund af spørgeskema med svar fra omkring 400 internationale studerende og omkring 200 danske DTU studerende, fokusgruppeinterviews, personlige interviews, observation og desk research

  • Bystrategiske analyser af to konkrete lokationer for byggeri

  • Besøg og observationer på forskellige kollegier omkring DTU