Gladsaxe Rådhus.jpg

Bystrategisk forløb i Gladsaxe

TITEL: Bystrategisk forløb i Gladsaxe
OPGAVETYPE: Programudvikling og bystrategisk sparring 
KUNDE: Gladsaxe Kommune 
PROJEKTPERIODE: Januar-april 2019
MED: Søren Arildskov, arkitekt MAA
EMNEORD: Bystrategi, programudvikling, seminarer, bystrategisk sparring 


PROJEKTRESUMé

I forbindelse med Budgetaftale 2019-2022 besluttede Gladsaxe Kommunes Byråd, at "Gladsaxe skal en være en bykommune, hvor den fysiske planlægning hænger godt sammen. De igangsatte derfor en proces, hvor Byrådet sammen med borgerne sætter ord på, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig i forhold til byggeri i forskellige dele af kommunen. 

Processen skal udmønte sig i en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være, eventuelt i form af en bystrategi med et klart mandat til forvaltningen og tydelige signaler til bygherrer og developere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i Gladsaxe. 

Som en del af denne bystrategiske proces afholdt Gladsaxe Kommune dels et byrådsseminar for kommunens politikere og dels et lederseminar for kommunens ledere, begge med fokus på bystrategi og byudvikling i Gladsaxe. 

Hauxner har i tæt samarbejde med kommunen udviklet program for både byrådsseminar og lederseminar. 

Byrådsseminaret blev holdt over to dage og indeholdt en inspirationstur til Roskilde Kommune, debatstationer med eksperter og workshop om udviklingen af konkrete bydele i Gladsaxe. Byrådspolitikerne udtrykte stor tilfredshed med seminarets program. 

På lederseminaret blev deltagerne sendt ud på tur i forskellige bydele i Gladsaxe for at indsamle ny viden om deres by. Dagen bød på et godt mix af oplæg, opgaver og tid til netværk. 

Uddrag fra evalueringen af lederseminaret: 

  • ”Det bedste lederseminar til dato”

  • ”Nytænkende, kreativt, relevant, lærerigt, sjovt og givende”

  • ”Med en meget tydelig rød tråd og ekstremt velplanlagt”.

HAUXNERS OPGAVE

  • Programudvikling og brief af oplægsholdere

  • Bystrategisk sparring


I samarbejdet med Hauxner nyder man godt af en stærk kombination af høj bystrategisk faglighed og et præcist blik for den gode proces. Vi fik hjælp til at skærpe både mål og indhold, så det blev et sammenhængende forløb, der favnede både politisk niveau og vores ledergruppe på tværs af forvaltninger. Der er skabt nysgerrighed og ny energi til at udvikle byen sammen.
— Maj Green, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune