MIDLERTIDIGHED I BYUDVIKLING

TITEL: Midlertidighed i byudvikling
OPGAVETYPE: Faglig sparring
KUNDE: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
PROJEKTPERIODE: 2017
MED: GivRum og Advokatfirmaet Bech-Bruun
EMNEORD: Byliv, midlertidighed, faglig sparring, lokalt ejerskab, analyse, bystrategi, yderområder


PROJEKTRESUMé

Globaliseringen, urbaniseringen og den teknologiske udvikling er med til at forme en tid med store regionale forandringer og nye lokale udfordringer, der især rammer landdistrikterne hårdt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ønsker en analyse af, hvordan man kan opnå succes i byudviklingen ved hjælp af midlertidige aktiviteter.

GivRum og Advokatfirmaet Bech-Bruun har sammen lavet en analyse af midlertidighed som strategisk værktøj i udviklingen af byer i områder uden for landets vækstcentre. Hauxner har fungeret som løbende faglig sparringspartner for GivRum og har kvalitetssikret metoder, cases og analysepointer.

Analysearbejdet har resulteret i en publikation, en how-to guide og en online platform, hvor fagfolk og interesserede kan dele viden og erfaringer.

I publikationen analyseres en række cases, der er inspirationseksempler fra fem områder uden for landets vækstcentre, og der er konkrete værktøjer, som kan bruges, hvis man vil bruge midlertidighed som metode eller strategi. Derudover klargør rapporten lovmæssige forhindringer og potentialer, som knytter sig til midlertidige projekter. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Hauxner fungerer som faglig sparringspartner for GivRum og kvalitetssikrer metoder, cases og pointer.

Besøg den online platform ‘Den gode by’ her.