Udviklingsplan for sydhavnskvarteret, aarhus

TITEL: Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret, Aarhus
OPGAVETYPE: Strategisk rådgivning
KUNDE: Aarhus Kommune
PROJEKTPERIODE: 2016
EMNEORD: Bystrategi, advisory board, socialt udsatte, byliv, byudvikling


PROJEKTRESUMé

Der er store ambitioner for Sydhavnskvarteret i Aarhus, som bliver en helt ny type bydel i Aarhus. Området skal udvikles og fortættes, samtidig med at der bygges videre på det nuværende kulturmiljø. Der skal fortsat være plads til alle i kvarteret – også de socialt udsatte, som i dag har en række tilbud i området og føler sig trygge her. Området må på grund af beliggenheden nær den aktive havneindustri ikke rumme boliger, men der skal blandt andet skabes plads til virksomheder, der kan bidrage til at skabe et levende og attraktivt kvarter samt etableres nye byrum, forbindelser og mødesteder. 

HAUXNERS OPGAVE

Katinka Hauxner deltog som ekspert i byudvikling i det Advisory Board, der er nedsat for at rådgive kommunen om den nye udviklingsplan for Sydhavnskvarteret. Advisory board’et har bidraget med viden og inspiration og har udarbejdet en række anbefalinger til den kommende udviklingsplan og Aarhus Kommunes videre arbejde med udviklingen af Sydhavnskvarteret.