By i balance

Billede: © Emilie Koefoed

TITEL: By i balance
OPGAVETYPE: Kampagnesekretariat
KUNDE: Realdania
PROJEKTPERIODE: 2016-2020
EMNEORD: Udsatte boligområder, faglig sparring, vidensindsamling, netværk, bystrategi, facilitering, projektudvikling, faglig formidling, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Skal udviklingen i de udsatte boligområder vendes, er der behov for en ny tilgang, hvor vi løfter blikket og ser boligområderne i sammenhæng med resten af byen. Det bidrager Realdania med ved at investere 75 mio. kr. i kampagnen ’By i balance’. I et ambitiøst partnerskab med boligorganisationer og tre kommuner skal der udvikles strategier og konkrete projekter i boligområderne Værebro Park i Gladsaxe, Tåstrupgård/ Gadehavegård/ Charlottekvarteret i Høje-Taastrup og Stengårdsvej i Esbjerg. Der er desuden afsat 20 millioner til en pulje til innovative projekter i de øvrige udsatte boligområder.

HAUXNERS OPGAVE

Hauxner er valgt som projektsekretariat for kampagnen og skal de næste fire år bistå Realdania og de lokale projektsekretariater med at skabe forandring i de udsatte boligområder. Hauxner skal yde faglig sparring til de lokale projektsekretariater, sikre vidensdeling på tværs i kampagnen, udvikle og understøtte netværksaktiviteter samt være sekretariat for et nyt ’Forandringsudvalg for udsatte boligområder’, der består af centrale aktører på området. 

Læs mere hos Realdania

Læs pressemeddelelse om kampagnen


Fotos © Leif Tuxen og Emilie Kofoed