BYENS PASSAGER I RUDKØBING

TITEL: Byens passager i Rudkøbing
OPGAVETYPE: Bystrategisk rådgivning, forundersøgelse
KUNDE: Langelands Kommune og Realdania
PROJEKTPERIODE: 2018
MED: Søren Arildskov, arkitekt MAA
EMNEORD:
Forundersøgelse, strategi, kulturarv, forretningsplan, byliv, mobilitet, lokalt ejerskab, foreningsliv, kulturarv, museumsudvikling, interessentkortlægning, workshopfacilitering, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Langelands hovedby Rudkøbinger en købstad med en karaktergivende kulturarv, et alsidigt og aktivt detailhandelsliv, nærhed mellem by og åbent land og et aktivt lokalt foreningsliv og kunstnermiljø. Men byen er også udfordret af manglende forbindelser mellem by og havn, tomme butikker i bymidten og private udlejningsejendomme, der trænger til istandsættelse. Langeland Kommune har derfor igangsat en områdefornyelse af bymidten for at sætte skub i en positiv forandring og styrke byens handels- og kulturliv. 

Som en del af Realdanias indsats Hovedbyer på Forkant er der afsat midler til at støtte fornyelsen af Rudkøbings bymidte og passager. Hauxner har derfor gennemført en forundersøgelse, der analyserer og kvalificerer den foreslåede fornyelse af bymidten, for at vise, hvordan Realdanias midler kan skabe størst værdi for Rudkøbings udvikling som hovedby. Undersøgelsen skal fungere som et gennemtænkt beslutningsgrundlag for Langeland Kommune og Realdania i den videre projektudvikling.

Forundersøgelsen indeholder en analyse af bymidtens udfordringer og præsenterer en række konkrete forslag til, hvordan midlerne fra Realdania kan skabe mest liv og aktivitet i bymidten. Disse forslag handler om at åbne byens museumshave op, skabe nyt liv og nye funktioner i en gammel museumsbygning samt et wayfinding-projekt som forbinder havnen og bymidten. Derudover indeholder forundersøgelsen mere langsigtede forslag, der ikke på nuværende tidspunkt er finansiering til, men som på sigt kan få stor betydning for byens udvikling som attraktiv hovedby for både lokale og besøgende.

HAUXNERS OPGAVE

  • Udarbejdelse af forundersøgelse angående Rudkøbing bymidte 

  • Udarbejdelse af skitseprojekt for nyindretning af museumshaven og for den foreslåede ændring til stiprojektet

  • Udvikling og facilitering af workshop for lokale interessenter om funktioner for museumshaven og liv i bymidten

Læs omtale af forundersøgelsen i Fyns Amts Avis her

Hele forundersøgelsen kan findes her

Der var mange positive tilkendegivelser, da vi fik planen gennemgået på økonomiudvalgsmødet forleden. Jeg synes, det er en spændende plan. Hauxner har haft en meget fin fornemmelse af vores by.
— Borgmester Tonni Hansen til Fyns Amts Avis