Strategisk byledelse

TITEL: Strategisk byledelse
OPGAVETYPE: Oplæg
KUNDE: Urban Lab, Dansk Arkitektur Center m.fl.
PROJEKTPERIODE: 2015-2017
EMNEORD: Strategisk byledelse, bystrategi, foredrag, dialog


PROJEKTRESUMé

Hvordan leder politikere og embedsmænd byudvikling proaktivt og agilt? Det kræver et stærkt samspil mellem politisk og administrativ ledelse, partnerskaber med byens aktører og viden om samfundets udvikling og byens identitet og styrkepositioner. Vi kalder det strategisk byledelse. Med en bred erfaring som både bystrategisk rådgiver og chef med ansvar for lokalplanlægning i en stor dansk kommune, bliver Katinka Hauxner ofte inviteret til at holde oplæg om strategisk byledelse, og om hvordan politiske visioner for byudvikling bliver til virkelighed. Oplæg skræddersys til målgruppen og formidles med engagement og mange konkrete eksempler.

HAUXNERS OPGAVE

  • Oplæg om strategisk byledelse på kompetenceudviklingsforløbet ’Strategisk byledelse for direktører’, Dansk Arkitektur Center, november 2017. I kurset deltager direktører fra 24 danske kommuner

  • Oplæg om strategisk byledelse på kompetenceudviklingsforløbet ’Strategisk byledelse for politikere’, Dansk Arkitektur Center, november 2016. Ved kurset deltog borgmestre og kommunaldirektører fra 11 danske kommuner

    Se oplægget

  • Oplæg ved Urban Lab konference om byudviklingsstrategier og byledelse. Urban Lab er et kompetenceudviklings- og innovationsprojekt for 8 midtjyske kommuner, og ved konferencen deltog 100 byplanlæggere og kulturplanlæggere fra landets kommuner

    Se oplægget

  • Temaartikel om strategisk byledelse i Urban Lab temahæftet ”Fra Plan til (en helt anden) virkelighed"

 Læs artiklen

Vi har haft glæde af Katinka Hauxner som oplægsholder ifm. strategisk byledelse. Kombinationen af faglig skarphed, erfaringer fra store og små projekter samt gode formidlingsevner gør Katinka i stand til at kommunikere kompliceret stof på en let forståelig måde og komme med gode råd og anbefalinger om byledelse og byudvikling. Katinka er energisk og engageret, hvilket gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med hende.
— Mikkel Schønning, seniorprojektleder Dansk Arkitektur Center