TRÆLASTEN

TITEL: Trælasten
OPGAVETYPE: Brugeranalyse
KUNDE: PensionDanmark
PROJEKTPERIODE: 2019
MED: Gehl Architects og Briq Group
EMNEORD: Byliv, inddragelse og proces, studieliv, lokalt ejerskab, interessentanalyse, interessentinddragelse


PROJEKTRESUMé

PensionDanmark har igangsat udviklingen af en ny bydel i Aarhus, som kaldes Trælasten, fordi der udvikles på den gamle DT-Grund (Danske Trælast). Det er PensionDanmarks ambition at omdanne Trælasten til en attraktiv, levende og mangfoldig bydel med boliger til forskellige målgrupper, og derudover skal bydelen udvikles, så byliv og fællesskaber kan blomstre. Dette betyder blandt andet, at PensionDanmark har fokus på at skabe byrum med gode muligheder for ophold og attraktive mødesteder. 

PensionDanmark har særligt fokus på at udnytte det potentiale, der er i, at mange studerende har deres gang i området. For at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem den omkringliggende by og de mange studerende, som har deres daglige gang i området, har PensionDanmark bedt Hauxner om at gennemføre en brugeranalyse. 

Formålet med analysen er at generere viden om, hvordan de studerende bruger Aarhus i dag, og hvordan en ny bydel kan tilføre ny værdi i forhold til de kvaliteter og eventuelle mangler, som de studerende oplever i deres hverdag i Aarhus.

HAUXNERS OPGAVE

  • Brugeranalyse baseret på et spørgeskema med knap 300 besvarelser, to fokusgruppeinterviews, fem interessentinterviews, observationsstudier og desk research.