OPS Gellerup

TITEL: OPS Gellerup
OPGAVETYPE: Bystrategisk rådgivning og procesbistand
KUNDER: Aarhus Kommune og A. Enggaard A/S
PROJEKTPERIODE: 2015-2020
MED: Arkitema, Niras, Caverion, Café Europa og Giv Rum
EMNEORD: Bystrategi, byliv, udadvendte funktioner, udsatte boligområder, forretningsplaner, projektudvikling


PROJEKTRESUMé

Det udsatte og isolerede boligområde Gellerup skal omdannes til en flerfunktionel og attraktiv bydel gennem radikale, fysiske forandringer. For at kickstarte en positiv udvikling i området bygger Aarhus Kommune et nyt kontorhus til knap 1000 medarbejdere i Gellerup Nord. Ud over kontorer skal huset indeholde 1500 m2 udadvendte funktioner i form af iværksættermiljø, kafferisteri, café, restaurant og en Rooftop lounge med udsigt ud over Gellerup og Aarhus. Hauxner er en del af det team, der vandt konkurrencen om opførsel og drift af kontorhuset. Hauxner skal drive udviklingen af de udadvendte funktioner over de næste fem år og sikre, at der er liv i huset fra dag ét. 

HAUXNERS OPGAVE

I konkurrencefasen:

  • Bystrategisk rådgivning af teamet – herunder rådgivning om Gellerups udfordringer og potentialer

  • Scenariebaseret udvikling af udadvendte funktioner i huset

  • Præsentation af projektet ved dialogmøder med Aarhus Kommune

I projekteringsfasen:

  • Kvalificering af de udadvendte funktioner: Videreudvikling og kvalificering af koncept, funktioner, forretnings- og handlingsplan og betalingsmodel, samarbejdsaftaler, disponering og indretning af lejemål mv.

Når huset tages i brug:

  • Rådgivning og kvalitetssikring af udadvendte funktioner i forhold til strategiske intentioner, tilrettelæggelse af endelig organisation omkring drift af og bistand til planlægning af opstartsaktiviteter

  • Evaluering og videreudvikling efter 2 år: Undersøgelse af brugertilfredshed og langsigtet plan for de udadvendte funktioner

Hauxner var uundværlig i udviklingen af vores vinderprojekt i Gellerup. Katinka Hauxner er en visionær bystrategisk rådgiver med overblik og sans for detaljen. Hun er innovativ og udvikler ideer og realiserer dem, så de skaber værdi.
— Jens Skinnebach, projektchef, A. Enggaard A/S
De øvrige udadvendte funktioner med iværksættermiljø og andre tilbud er særdeles velbelyste og bidrager til at skabe byliv i det overdækkede byrum - man tror på liv i huset efter lukketid.
— Aarhus Kommune, evalueringsrapport, vurdering af konkurrence-projektet fra Team A. Enggaard A/S