STRATEGIUDVIKLING FOR KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVN

TITEL: Strategiudvikling for Kultur- og Fritidsforvaltningen i København
OPGAVETYPE: Strategiudvikling
KUNDE: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
PROJEKTPERIODE: 2017
EMNEORD: Strategi, workshopfacilitering, kultur og fritid, tendenser i byudvikling, inspirationsoplæg, foreningsliv


PROJEKTRESUMé

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har igangsat en proces, der skal løfte den strategiske udvikling af kultur- og fritidsfaciliteterne i København. Forvaltningen har besluttet at udarbejde et kultur- og fritidskompas, der skal udstikke retning for udviklingen af kultur og fritidsfaciliteterne i byen, og som skal sikre at alle ledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder for de samme mål og i samme retning. Kultur- og fritidskompasset udvikles i tæt dialog med interessenter og samarbejdspartnere. 

Som en del af udviklingen af kompasset afholder Kultur- og Fritidsforvaltningen en række workshops med ledere af kulturinstitutioner, lokaludvalg og bestyrelser for foreninger og andre lokale interessenter.

HAUXNERS OPGAVE

  • Strategisk sparringspartner for forvaltningen i udviklingen af kultur- og fritidskompasset

  • Facilitering af udviklingsmøder med udvikling af strategiske pejlemærker for fremtidens kultur- og fritidsfaciliteter

  • Inspirationsoplæg om tendenser i byudviklingen og deltagelse i workshops for ledergrupper og bestyrelser for foreninger