Fælles rum for større sammenhængskraft og social balance i byerne 

TITEL: Fælles Rum for større sammenhængskraft og social balance i byerne
OPGAVETYPE: Puljesekretariat og udvikling af puljekoncept
KUNDE: Realdania og Lokale og Anlægsfonden
PROJEKTPERIODE: 2018-2020
EMNEORD: Fritids- og foreningsliv, fællesskab, pulje, mødesteder, udsatte boligområder


PROJEKTRESUMé

Realdania og Lokale og Anlægsfonden er gået sammen om puljen Fælles Rum, som skal støtte udviklingen af fysiske projekter og aktiviteter i eller omkring et boligområde, der er udsat eller i risiko for at blive det. Fælles Rum har til formål at bidrage til større sammenhængskraft og social balance i byerne ved at løfte fritidslivets faciliteter og skabe nye mødesteder på tværs af boligområdet og hele byen. 

Fælles Rum støtter projekter, der åbner boligområderne op i forhold til den omkringliggende by, skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen, samt gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske mødesteder med sociale indsatser.

Fælles Rum indgår i Realdanias indsats By i balance og i Lokale og Anlægsfondens indsats for at løfte fritidslivet i udsatte boligområder.

HAUXNERS OPGAVE

  • Puljesekretariat for Realdania og Lokale og Anlægsfonden

  • Hauxner har i samarbejde med Realdania og Lokale og Anlægsfonden udviklet og udarbejdet koncept for puljen

  • Udvikling og facilitering af opstartsmøde for udvalgte projekter

Læs mere hos Realdania

Læs mere hos Lokale og Anlægsfonden


Fotos © Peter Norby og Bjarke Ørsted