KUNSTSTI ISHØJ

TITEL: Kunststi Ishøj
OPGAVETYPE: Brugerinddragelse og strategisk rådgivning
KUNDE: Ishøj Kommune og Realdania
PROJEKTPERIODE: 2015-2016
MED: REKOMMANDERET og COWI
EMNEORD: Forundersøgelse, brugeranalyse, lokalt ejerskab, inddragelse, mobilitet, kultur og fritid, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Ishøj Kommune og Kunstmuseet Arken ønsker at etablere en kunststi mellem Ishøj Station og Arken. Ambitionen er at skabe en inddragende og kropslig udendørs kunstoplevelse og en bedre og mere tryg stiforbindelse til museet for både Arkens gæster og borgerne i Ishøj. Kunststien skal desuden være med til at skabe et mere nuanceret billede af Ishøj. Ishøj Kommune og Realdania har hyret Hauxner til, sammen med COWI og Rekommanderet, at udarbejde en forundersøgelse, der skal tydeliggøre potentialer og udfordringer ved projektet samt at komme med anbefalinger til proces og udbudsform.

 

HAUXNERS OPGAVE

  • Bruger- og borgerinddragelse i form af interviews med nuværende og kommende brugere af stien

  • Analyse af potentialer og udfordringer ved kunststien

  • Anbefalinger til proces og borger- og brugerinvolvering i næste fase