Nordbro (tidligere UPTOWN NØRREbro)

TITEL: Nordbro (tidligere Uptown Nørrebro) - studieboliger på Borgmestervangen
OPGAVETYPE: Bystrategisk analyse
KUNDE: Danica Ejendomme
PROJEKTPERIODE: 2014-2015
MED: 2+1 Idébureau og Arkitema
EMNEORD: Lokalplanlægning, bystrategisk analyse, byliv, forundersøgelse, interessentinddragelse, ungdomsboliger, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMÉ

Danica Ejendomme opfører mere end 500 studieboliger på Borgmestervangen ved Nørrebro Station i København. Projektet er ambitiøst og markant og indeholder blandt andet byggeri af et boligtårn på 100 meter med en offentlig udsigtspavillon på toppen. For at kvalificere projektet inden udarbejdelse af en lokalplan for området hyrede Danica Ejendomme Hauxner til at udarbejde en bystrategisk analyse af projektet. Målet var at sikre, at projektet skaber et godt og socialt bæredygtigt bomiljø og understøtter en positiv udvikling på Ydre Nørrebro. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Analyse af projektets udfordringer og potentialer

  • Anbefalinger til kvalificering af projektet inden udarbejdelse af lokalplan

  • Anbefalinger til den videre projektudvikling, herunder profil, etablering af sociale traditioner, organisering og drift af studieboliger

  • Facilitering af dialog mellem bygherre, kommune og lokale interessenter

Det gjorde en stor forskel for projektet, at vi havde Hauxner som bystrategisk rådgiver. Katinka Hauxner fik mig blandt andet til at se værdien af aktive og udadvendte stueetager i vores byggeprojekter. Det arbejder jeg med i alle vores projekter nu.
— Christian E. Olsson, projektdirektør i PensionDanmark og tidligere ejendomschef i Danica Ejendomme med ansvar for Nordbro (tidligere Uptown Nørrebro)