TÆNKETANKEN BYEN 2025

TITEL: Fællesskaber i forandring - Tænketanken BYEN 2025
OPGAVETYPE: Faglig og strategisk procesbistand, analyse
KUNDE: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
PROJEKTPERIODE: 2013-2014
MED: 2+1 Idébureau
EMNEORD: Tænketank, bystrategi, workshopfacilitering, faglig sparring, rapport


PROJEKTRESUMé

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen ønskede at sætte mere fokus på fællesskab i byudviklingen. Han nedsatte derfor i 2013 tænketanken ”BYEN 2025”. Tænketanken bestod af førende eksperter på området, og ministeriet hyrede Hauxner og 2+1 Idébureau som faglige proceskonsulenter. Trods medlemmernes forskellige tilgange til emnet, lykkedes det at skabe fælles retning. Arbejdet resulterede i rapporten "Fællesskaber i forandring – BYEN 2025", der var med til at sætte fællesskab i byudviklingen på dagsordenen. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Udvikle program for og facilitere tænketanksmøder

  • Udpege og dokumentere relevante samfundsudfordringer som afsæt for tænketankens udvikling af visioner

  • Bidrage med ekspertviden om samskabelse, borgerinvolvering, socialt udsatte byområder samt by- og landdistriktsudvikling

  • Udvikle konkrete forslag til forandringer og strategiske indsatser, der kan understøtte fællesskaber, og som kan iværksættes af ministeriet, kommunerne eller private aktører, nu og på længere sigt

  • Skrive udkast til den samlede rapport "Fællesskaber i forandring - BYEN 2025"

Det var en gave at få Hauxner på som konsulent for Tænketanken BYEN 2025. Det afgørende var Katinka Hauxners kendskab til det faglige felt og vokabularium. Hun er godt inde i stoffet, hvilket kvalificerede tænketankens diskussioner og vores rapport. Katinka Hauxner er i øvrigt godt skrivende og leverer helt færdige tekster og produkter. Det satte jeg som formand stor pris på.
— Claus Bech Danielsen, Formand for Tænketanken BYEN 2025 Professor, Statens Byggeforskningsinstitut