HELHEDSPLAN FOR HOLTE BYCENTER

TITEL: Helhedsplan for Holte bycenter
OPGAVETYPE: Bystrategisk rådgivning, helhedsplan
KUNDE: Rudersdal Kommune
PROJEKTPERIODE: 2018-2019
MED: Søren Arildskov, arkitekt MAA
EMNEORD: Helhedsplan, byliv, bystrategi, lokalt ejerskab, interessentkortlægning, workshopfacilitering, byudvikling, mobilitet, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Baggrunden for udviklingen af Holte bycenter er et ønske om at sikre butikslivet i og omkring Holte Midtpunkt mod den tilbagegang, som generelt opleves inden for detailhandlen. Det er vigtigt for Rudersdal Kommune, at den fremtidige udvikling af Holtes bycenter er loyal overfor de eksisterende, lokale kvaliteter og sikrer et bæredygtigt butiksliv om området. Derfor skal Hauxner udarbejde en helhedsplan for Holte bycenter.

Rygraden i helhedsplanen er seks overordnede temaer, som favner kommunens planstrategi og sikrer en bred og helhedsorienteret planlægning. Temaerne er identitet og udvikling, handel og erhverv, bolig og fællesskaber, infrastruktur og forbindelser, byliv og byrum samt bæredygtighed og sundhed.

Helhedsplanen vil bestå af blandt andet et volumenstudie, en mobilitetsplan og en udviklingsplan for det lokale detail- og erhvervsliv. Hauxner udarbejder sammen med politikere og lokale interessenter en samlet vision for området, og varetager dialog med lokale interessenter gennem blandt andet dialogmøder og workshops. Visionen skal sætte den overordnede retning for udviklingen med både et nationalt, regionalt og lokalt perspektiv, hvor blikket løftes og Holte ses i et større og mere langsigtet perspektiv.

I arbejdet med helhedsplanen inddrages lokale nøgleaktører og kommunens borgere. Udover en række interviews med blandt andet butiksejere, erhvervsliv, fageksperter og borgere, afholdes der i 2019 to borgermøder, og der etableres en lokal følgegruppe, så der sikres forankring og dialog gennem hele processen. Derudover vil kommunens Bycenterudvalg fungere som politisk følgegruppe gennem hele forløbet

HAUXNERS OPGAVE

  • Udarbejdelse af en helhedsplan for udviklingen af Holte bycenter 

  • Udarbejdelse af et volumenstudie og en udviklingsplan for det lokale detail- og erhvervsliv

  • Udarbejdelse af en mobilitetsplan for området