Stofindtagelsesrummet h17

TITEL: Udearealer Stofindtagelsesrummet H17
OPGAVETYPE: Proces, strategisk rådgivning, byrum
KUNDE: Socialforvaltningen, Københavns Kommune
PROJEKTPERIODE: 2016-2017
MED: Spektrum Arkitekter
EMNEORD:
Socialt udsatte, byrum, inddragelse, strategi, workshopfacilitering


PROJEKTRESUMé

I august 2016 åbnede det nye stofindtagelsesrum H17 på Halmtorvet. H17 er allerede nu flittigt brugt. Det skaber et behov for en gennemtænkt og lokal forankret løsning på udearealerne omkring stofindtagelsesrummet. Der er fra politisk side afsat en mindre pulje anlægsmidler til at gøre uderummene så velfungerende som muligt for alle brugere. Det er ønsket at mindske de gener, stofindtagelsesrummet kan skabe for naboer og virksomheder i Kødbyen og besøgende i området. Men hvordan bruges pengene bedst? Det hjælper Hauxner Københavns Kommune med. 

HAUXNERS OPGAVE

Hauxner rådgiver Københavns Kommune om, hvordan der skabes de bedste rammer for fredelig sameksistens mellem meget forskellige brugergrupper, herunder naboer, festglade gæster i Kødbyen og socialt udsatte stofbrugere. Hauxner trækker blandt andet på erfaringer fra analysen ’Byen som Dagligstue’, som Katinka Hauxner tidligere har udarbejdet for Socialministeriet i samarbejde med Spektrum Arkitekter og Kenneth Balfelt. Hauxner planlægger og faciliteter blandt andet en workshop med lokale interessenter og naboer. 

Link til Byen som Dagligstue

Link til Bylyd om H17