byliv på østre havn i aalborg

TITEL: Bylivsstrategi for Østre Havn i Aalborg
OPGAVETYPE: Bystrategisk rådgivning, bylivsstrategi
KUNDE: A. Enggaard A/S
PROJEKTPERIODE: 2017
EMNEORD: Byliv, havneudvikling, bystrategi, lokalt ejerskab, foreningsliv, outdoor sport, kulturarv, interessentkortlægning, workshopfacilitering, kobling af fysiske, sociale og organisatoriske indsatser


PROJEKTRESUMé

Østre Havn i Aalborg er i fuld gang med at blive transformeret fra et industriområde til en tæt og urban bydel med både leje- og ejerboliger, virksomheder, detailhandel, publikumsorienteret erhverv, grønne og blå rekreative arealer og forbindelser til resten af byen. De første beboere og medarbejdere er nu rykket ind, og en ny alsidig bydel er ved at tage form.

A. Enggaard A/S står for at udvikle et område på 115.000 m2 på Østre Havn. De ønsker at sikre sig, at området bliver levende og attraktivt. Derfor har Hauxner udviklet en bylivsstrategi for Østre Havn for A. Enggaard A/S. Bylivsstrategien skal fungere som et strategisk dokument, der viser visionen for området, hvilke principper området udvikles ud fra, og hvilke indsatser A. Enggaard A/S satser på. Strategien bliver brugt som fundament for dialog med interessenter og samarbejdspartnere og som redskab for de to bylivskoordinatorer, der er ansat som det første foreslåede initiativ i strategien. Bylivsstrategien er dynamisk og skal opdateres i takt med, at indsatserne videreudvikles i samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere.

HAUXNERS OPGAVE

Hauxner har udarbejdet en samlet bylivsstrategi for udviklingen af Østre Havn i Aalborg, herunder udviklet og faciliteret en workshop om liv i og omkring havnebassinet. Hauxner har yderligere bidraget med anbefalinger og fagligt input til ansættelse af to lokalkendte bylivskoordinatorer, som vi løbende er faglig sparringspartner for.  

Hauxners rådgivning er karakteriseret ved stor faglighed og viden om hvad der skaber gode og levende byer. Hauxner får tanker og ideer til at blive til noget. Vi har allerede igangsat de første indsatser fra bylivsstrategien og har nu en god og systematisk strategi at arbejde efter.
— Projektudviklingschef Anton Hessellund, A. Enggaard A/S