Byens hus I KOKKEDAL

TITEL: Byens Hus
OPGAVETYPE: Inddragelse og strategisk rådgivning
KUNDER: Fredensborg Kommune og Realdania
PROJEKTPERIODE: 2014-2015
MED: 12byer og Bascon
EMNEORD: Inddragelse og proces, fællesskab, fritids- og foreningsliv, mødesteder, udsatte boligområder, strategi, byliv, lokalt ejerskab, workshopfacilitering, kultur og fritid


PROJEKTRESUMÉ

Kokkedal er en splittet by præget af store skel mellem socialt belastede almene boligområder og velstillede parcelhuskvarterer. Fredensborg Kommune fik i 2014 bevilget støtte af fonden Realdania til et nyt, kreativt samlingssted, Byens Hus, der skal samle byen på tværs af skel. Kommunen og Realdania valgte at hyre Hauxner til at kvalificere koncept og konkurrenceprogram for Byens Hus. Opgaven var at sikre, at Byens Hus bliver et attraktivt sted for alle – også de brugere, der ikke deltager i traditionelle borgermøder, og som normalt ikke bliver hørt. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Inddragelsesproces med byvandringer, interviews, fokusgrupper for forskellige brugergrupper samt workshop og event for de unge på Kokkedal Skole

  • Udarbejdelse af by- og brugerstrategiske anbefalinger til den videre udvikling af Byens Hus, herunder en udfoldet vision og værdier for Byens Hus samt driftsmodel, identitet og forankring af aktiviteter i huset

Borgerne har oplevet det som en god og tryg oplevelse at være involveret i udviklingen af Byens Hus. Katinka Hauxner formåede med sin faglige viden, sit engagement i opgaven og sin tillidsvækkende personlighed at skabe en tryg og konstruktiv atmosfære i dialogen med alle slags borgere i Kokkedal.
— Kristoffer Kaack, projektleder, Fredensborg Kommune