FÆLLESSKABET BORNHOLM

TITEL: Fællesskabet Bornholm
OPGAVETYPE: Analyse og proces
KUNDE: Bornholms Regionskommune og Realdania
PROJEKTPERIODE: 2015
MED: REKOMMANDERET, Tredje Natur & Boris Brormand Jensen
EMNEORD: Strategi, collective impact, yderområder, politisk ejerskab, facilitering, udvikling af mål og principper, bosætningsanalyse, kvalitativ metode


PROJEKTRESUMé

Samfundsudviklingen på Bornholm skal ikke udelukkende være et anliggende for kommunen – men for alle samfundsaktører på Bornholm. Derfor etablerede regionskommunen –med støtte fra Realdania – en handlingstank, Fællesskabet Bornholm, der består af ca. 25 engagerede samfundsaktører. Hauxner og Rekommanderet blev hyret til at igangsætte arbejdet i handletanken og udvikle et fælles arbejdsgrundlag. Som inspiration for medlemmerne udarbejdede Hauxner og Rekommanderet, bistået af Tredje Natur og Boris Brorman Jensen, en kvalitativ undersøgelse af til- og fraflytning på Bornholm. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Omsætte metoden 'collective impact' til en konkret proces for involvering af samfundsaktører på Bornholm

  • Facilitere de første to møder i handletanken Fællesskabet Bornholm

  • Udvikle og redigere ”Det fælles arbejdsgrundlag” for Fællesskabet Bornholm

  • Udarbejde den kvalitative analyse ”35 bornholmske stemmer” baseret på kvalitative interviews med til- og fraflyttere

  • Udvikle strategiske anbefalinger til udvikling af et helt og attraktivt Bornholm

Vi har med ”35 bornholmske stemmer” og ”Det fælles arbejdsgrundlag” fået en solid, fælles platform at drøfte og skabe udvikling ud fra. I Fællesskabet Bornholm kommer vi til at drøfte indholdet, men jeg tror også, at undersøgelsen vil have stor interesse for både kommunalbestyrelse og bornholmerne generelt. Det, der især udmærker sig ved arbejdet, er, at det ikke alene er videreformidling af, hvad folk har sagt, men at der er tænkt over sammenhænge og modsætninger. Det vil vi helt sikkert lære noget af og bruge i vores videre arbejde.
— Borgmester, Winni Grosbøll