hedehusene bypark

TITEL: Revitalisering af Hedehusene Bypark
OPGAVETYPE: Borger- og brugerinddragelse, proces
KUNDE: Høje-Taastrup Kommune
PROJEKTPERIODE: 2013-2015
MED: Spektrum Arkitekter
EMNEORD: Inddragelse, proces, dialog, projektudvikling, bynatur


PROJEKTRESUMé

Hedehusene Bypark blev anlagt i 1989. Byparken er tegnet af landskabsarkitekt Malene Hauxner og huser byens kultur- og medborgerhus. Desværre blev parken ikke brugt så meget, og Høje-Taastrup Kommune besluttede derfor at revitalisere byparken. I 2015 blev der etableret en række landskabelige skulpturer og en gennemgående oplevelsessti, der formidler og iscenesætter Hedehusenes industrielle arv og landskab. Designet er udviklet af Spektrum Arkitekter i en proces med omfattende bruger- og borgerinddragelse. Katinka Hauxner har fungeret som proceskonsulent og strategisk rådgiver. 

HAUXNERS OPGAVE

  • Involvering af lokale borgere og interessenter i udviklingen af Byparken, blandt andet oplyst Halloween-vandring med lokale beboere og involverende picnic med skattejagt og musik i Byparken

  • Facilitering af følgegruppemøder

  • Fagligt input til program og skitseprojekt

Katinka Hauxner er god til at sikre, at alle føler sig hørt i inddragelsesprocesser. Vi oplevede endnu en gang, at hendes gode energi og humør smittede af på alle og gjorde processen nemmere og mere positiv. Hun er en meget stærk kommunikator, både mundtligt og skriftligt, og som ordstyrer ved workshops kan hun både sprede positiv energi, holde tiden og konkludere skarpt og præcist.
— Joan Raun, arkitekt og partner i Spektrum Arkitekter