Hauxner tilrettelægger og driver processer, der skaber bredt og holdbart ejerskab. Med faglig indsigt sikrer vi vidensdeling og nytænkning i komplekse udviklingsprocesser. Med lydhørhed og engagement skaber vi gode rammer for dialog og samarbejde i byggeprojekter.

Vi har stor erfaring med langsigtede byudviklingsprocesser, der har stor kompleksitet, mange interessenter og en høj grad af uforudsigelighed. Katinka Hauxner fungerer ofte som ordstyrer ved konferencer, debatmøder og workshops.


SE EKSEMPLER