Hauxner tilbyder helhedsorienteret, strategisk bygherrerådgivning fra projektidé til ibrugtagning. Vi bistår bygherrer med at udvikle projekter, der skaber langsigtet værdi, og som er både rentable og bidrager til at skabe gode byer for mennesker.

Vi udarbejder forundersøgelser, konkurrence-programmer, risikoanalyser og forretningsplaner, og i tæt samarbejde med arkitekter og juridiske og økonomiske rådgivere tilbyder Hauxner 360 graders bygherrerådgivning med Hauxner som tovholder.


SE EKSEMPLER