Hauxner laver bystrategiske analyser, der giver bygherrer og kommuner et godt grundlag for beslutninger. Vi hjælper vores kunder med at udvikle inspirerende visioner for byområder og byggerier, og sammen udvikler vi strategier, der omsætter ideer til virkelighed.

Vi kvalificerer byggeprojekter og baner vejen for en god og effektiv lokalplanproces. Vi involverer interessenter og naboer - og skaber fundamentet for politisk og lokal opbakning. 


SE EKSEMPLER