Skal et byudviklingsprojekt eller byggeri være økonomisk og socialt bæredygtigt, må det udvikles med forståelse for brugerne. Hauxner hjælper bygherrer og arkitekter med at forstå nuværende og kommende brugere bedre.

Vi bidrager med konkret og anvendelig viden om brugerbehov i arkitektkonkurrencer og projektudvikling, og vi laver analyser og rådgiver om fremtidens brugere og borgere i byudviklingsområder og socialt udsatte boligområder i forandring. 


SE EKSEMPLER