Hauxner rådgiver om byudvikling og byggeri. Sammen med vores kunder udvikler vi attraktive, levende og socialt bæredygtige byer, bydele og byggerier. Vi hjælper vores kunder med at udnytte det fulde strategiske potentiale i ideer, planer og projekter.

 
Sommerorlov.jpg

sommerorlov

Hauxner holder sommerferie-lukket fra 7. juni til 1. september 2019. I år skal sommeren bruges til ekstra tid til faglig fordybelse og ny inspiration. God sommer til kunder og samarbejdspartnere!

Helhedsplan for Holte

Hauxner har udarbejdet en helhedsplan for Holte bymidte. Planen sætter retning for udviklingen af bymidten i Holte og skal bidrage til at styrke bylivet og detail-handlen i området.

TRÆLASTEN

Hauxner har gennemført en brugeranalyse for PensionDanmark, som udvikler den nye bydel Trælasten i Aarhus. Analysen bidrager med ny viden om de studerendes brug af og ønsker til området.