Hauxner rådgiver om byudvikling og byggeri. Sammen med vores kunder udvikler vi attraktive, levende og socialt bæredygtige byer, bydele og byggerier. Vi hjælper vores kunder med at udnytte det fulde strategiske potentiale i ideer, planer og projekter.

 

HELHEDSPLAN FOR HOLTE

Hauxner udarbejder en helhedsplan for Holte bymidte. Planen skal sætte retning for udviklingen af bymidten i Holte og bidrage til at styrke bylivet og detail-handlen i området. 

TRÆLASTEN

Hauxner har netop gennemført en brugeranalyse for PensionDanmark, som udvikler den nye bydel Trælasten i Aarhus. Analysen bidrager med ny viden om de studerendes brug af og ønsker til området.

BYENS PASSAGER I RUDKØBING

Hauxner har lavet en forundersøgelse for Realdania og Langeland Kommune. Forundersøgelsen skal sikre, at Realdanias midler skaber størst værdi for Rudkøbings udvikling som hovedby.