I samarbejdet med Hauxner nyder man godt af en stærk kombination af høj bystrategisk faglighed og et præcist blik for den gode proces. Vi fik hjælp til at skærpe både mål og indhold, så det blev et sammenhængende forløb, der favnede både politisk niveau og vores ledergruppe på tværs af forvaltninger. Der er skabt nysgerrighed og ny energi til at udvikle byen sammen.
— Maj Green, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune

Hauxner hjælper offentlige myndigheder, fonde og private virksomheder med at udvikle visioner, strategier og projekter, der skaber bæredygtige byer, bydele og byggerier. 
Vores kunder kommer til os, når deres projekt har brug for et løft.

Vi bidrager med ny og anvendelig viden om byer, byrum og brugere. Vores bystrategiske analyser og rådgivning giver bygherrer og kommuner et godt grundlag for beslutninger og baner vejen for politisk opbakning. Og med en bred vifte af metoder involverer vi borgere og brugere i byudvikling og byggeprojekter og skaber bredt og holdbart ejerskab. 

Hauxner er etableret af Katinka Hauxner, der er cand. scient. pol. og har rådgivet kommuner, fonde og private virksomheder i mere end 12 år. 

Katinka Hauxner har et bredt netværk af dygtige samarbejdspartnere, og for hver opgave sammensættes det rette team med de rigtige kompetencer. 

Katinka Hauxner engagerer sig i hver enkelt opgave og har selv den daglige kontakt til vores kunder. Dermed sikres en høj faglig kvalitet og et tæt samarbejde baseret på stor erfaring. 

HENT VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION


Det har været en meget lærerig proces for os at lade Hauxner evaluere vores samarbejde med kommunerne. Vi har følt os helt trygge ved at sende Hauxner i byen og spørge vores samarbejdspartnere om Frejas hjerteblod. Det har de gjort professionelt og loyalt. Hauxner er gode til at formidle et stort og komplekst materiale, så det bliver overskueligt og anvendelig for os.
— Karen Mosbech, administrerende direktør, Freja ejendomme A/S
Hauxner var uundværlig i udviklingen af vores vinderprojekt for et kommunalt kontorhus med udadvendte funktioner, der skal kickstarte udviklingen i Gellerup. Katinka Hauxner er en visionær bystrategisk rådgiver med overblik og sans for detaljen. Hun er innovativ og udvikler idéer og realiserer dem, så de skaber værdi. Hun er engageret og har en smittende entusiasme.
— Jens Skinnebach, afdelingschef, A. Enggaard A/S
Hauxners rådgivning er karakteriseret ved stor faglighed og viden om hvad der skaber gode og levende byer. Hauxner får tanker og ideer til at blive til noget. Vi har allerede igangsat de første indsatser fra bylivsstrategien og har nu en god og systematisk strategi at arbejde efter.
— Anton Hessellund, projektudviklingschef, A. Enggaard A/S
Hauxner var med til at vende stemningen omkring vores ungdomsboligprojekt Uptown Nørrebro. Den politiske proces omkring lokalplanen gik forbavsende nemt, efter vi havde hyret Hauxner og indarbejdet anbefalingerne fra Hauxners bystrategiske analyse i projektet. Katinka Hauxner er super skarp og ualmindelig dygtig. Katinka har en helt særlig indsigt i den kommunale verden. Det er guld værd, og gør hendes rådgivning unik.
— Christian E. Olsson, projektdirektør i PensionDanmark og tidligere ejendomschef i Danica Ejendomme med ansvar for Nordbro (tidligere Uptown Nørrebro)
Det var en gave at få Hauxner på som konsulent for Tænketanken BYEN 2025. Det afgørende var Katinka Hauxners kendskab til det faglige felt og vokabularium. Hun er godt inde i stoffet, hvilket kvalificerede tænketankens diskussioner og vores rapport.
— Claus Bech Danielsen, Formand for Tænketanken BYEN 2025, professor og centerleder på Statens Byggeforskningsinstitut
Jeg oplevede, at vi fra rådgivningsvirksomheden Hauxner fik meget for pengene. Ud over en god og grundig inddragelsesproces og en afrapportering af høj kvalitet, tilførte Katinka Hauxner projektet et ekstra lag gennem sin strategiske rådgivning. Det løftede helt klart projektet.
— Kristoffer Kaack, projektleder, Fredensborg Kommune